TERRA-ja ABS-työkoneiden agentuuritoimintaa luotettavasti ja ammattitaidolla

Edustamme ja tuomme Pohjoismaihin Sveitsiläisen TERRA AG:n ja Saksalaisen ABS Trenchless GmbH:n valmistamia kaivamattomuusteknologiaan tarkoitettuja työkoneita ja laitteita. Huippuluokkaisilla koneilla voidaan asentaa sähkö- tele-, kaasu- ja vesirakentamisen putket sekä geotermiset energiaputket ympäristöystävällisesti, ilman suuria kaivinkoneilla suoritettavia kaivamisia. Lisäksi toimimme useiden muiden alan tavarantoimittajien agentuuriliikkeenä Pohjoismaissa.

Kaikilla meidän edustamillamme tuotteilla on yksi yhteinen nimittäjä – erinomainen laatu!

Tutustu tuotteisiimme ja ota yhteyttä. Tulemme mielellämme keskustelemaan tarpeistanne ja annamme tarjouksen.

 

Suuntaporat

TERRA-JET suuntaporat edustavat aivan viimeistä teknistä laatua. Mallit ovat uusia ja tämän päivän vaatimusten mukaan suunniteltuja ja toteutettuja. Valmistusmateriaalit ovat todella hyviä. Työn laatu ja viimeistely kestää minkä tahansa vertailun, sillä materiaaleissa ei ole säästetty.

TERRA-JET suuntaporat ovat huippuluokkaisia niin ominaisuuksiltaan kuin tekniikaltaan. Suuntaporistamme löytyy myös runsaasti automatiikkaa sille, joka sitä haluaa käyttää. Ohjaamomme ovat erittäin ergonomisia, hiljaisia ja laadukkaasti viimeisteltyjä. Myös tekniikka porissamme täyttää vaativammankin tarpeen.

Metodi

Jet-kuva-2

Kaivantolähtöiset suuntaporat

Nämä porajärjestelmät toimivat aivan samojen toimintaperiaatteiden mukaan kuin isotkin suuntaporat. Näkyvimpänä erona on, että TERRA MINI-JET ja TERRA-PIT -sarjan kaivantolähtöisissä suuntaporissa on jätetty pois alavaunu sekä ohjaamo. Näillä muutoksilla on saatu ulkoisia mittoja huomattavasti pienemmiksi. Tämä on luonnollisesti etu, mikäli porauspaikka on ahdas, hyvin kalteva tai halutaan versio, jota voi operoida kaivinkoneen hydrauliikalla.

MINI-JET sarjaan on saatavissa myös sopiva runko tarkistuskaivosta tapahtuvaan työskentelyyn.

Metodi

TERRA-MINI-JET3008-E

 

Tunkkaus ja juntat

TERRA-HAMMER myyrät (tunkkaus) ja TERRA-RAM teräsputkijuntat ovat nopeita, tarkkoja sekä varmatoimisia. Markkinoiden parhaimmistoa. Huomionarvoista on, että osoituksena sveitsiläislaadusta, TERRA myöntää tunkkaustyökalujen pääiskureille jopa kolmen (3) vuoden takuun.

Tunkkaustyökalumme ovat aina kolmitoimisia. Niitä voidaan ilman muutoksia käyttää tunkkaukseen, teräsputkijunttaukseen sekä avartamiseen. Malleja löytyy yhteensä 34 erilaista!

Esite

 

Tunkkaus&juntat

Geotermiset porat

TERRA-DRILL vertikaaliporat ovat mainio esimerkki innovatiivisestä suunnittelusta. Ne mahdollistavat maalämmön hyödyntämisen myös pieniltä pihoilta tai hyvin ahtaiden kulkuväylien perältä. Poramme mahtuvat kulkemaan jopa 920 mm leveästä kulkuaukosta.

TERRA vertikaaliporissa on modulaarinen rakenne. Niissä voima- ja porayksikkö on erotettu toisistaan. Myös kevytrakenteinen porarunko voidaan taittaa kasaan. Lisäksi kaksi malleista on modifioitu suuntaporista, joten niillä voidaan työskennellä niin vertikaalisesti kuin horisontaalisestikin.

Geometriset_porat

Pakkosujutuslaitteet

TERRA-EXTRACTOR kaapelisujutin sekä TERRA-HYDROCRACK putkenhalkaisija ovat erittäin monipuolisia viemäriputkiston uusinnassa. Niillä voidaan halkaista korvattava putki ja vetää uusi tilalle samanaikaisesti.

Mallisto on laaja. Putkisujuttimilla voidaan halkaista ja korvata lähes kaikki yleisimmin käytetyt putkimateriaalit kuten betoni, muovi, lyijy, kupari ja teräsvalu. Sujuttimemme ovat erittäin käyttäjäystävällisiä ja varustukseltaan monipuolisia. Niillä voidaan työskennellä kaivannosta kaivantoon tai huoltokaivolta huoltokaivolle. Leikkurimme ovat erittäin monipuolisia ja vain parhaista materiaaleista valmistettuja.

 X-400,-Seiltrommel,-transparent,-(950-KB)

Kallioporaus

Meillä on tarjota suuntaporille ilmavasarajärjestelmä, jolla on mahdollista porata kiinteää kalliota. Luonnollisesti sillä voidaan lävistää myös isot kivet. Järjestelmä ei ole riippuvainen kaksitankosuuntaporista vaan sitä on mahdollista käyttää myös tavallisissa yksitankoisissa porissa. Se voidaan ottaa käyttöön myös pieniin suuntaporiin, mikäli pyöritysvoima on riittävä.

Kokonaisuus koostuu sondikotelosta, puhallinadapterista sekä ilmavasarasta. Lisäksi tarvitaan kompressori tuottamaan tarvittava ilma. Kyseessä on TERRAn suunnittelema ja toteuttama kallioporausjärjestelmä. Pilottiporausaukko voidaan tarvittaessa avartaa.

TERRA-ROCK-95-Set-(kallioporaus)

Instrumentit

Suuntaporauksessa tarvitaan laadukkaiden koneiden ja mikserijärjestelmien lisäksi luonnollisesti laadukkaat mittalaitteet. Niillä seurataan pilottiporauksen aikana jatkuvasti porakärjen suuntaa, syvyyttä, asentoa sekä lämpötiloja.

Edustamme Digitrak mittalaitejärjestelmiä jotka ovat alan ehdotonta huippua.

Instrumentti

 

Kontrolloidut Auger-porat

Perinteisessä auger-porauksessa ei itse porauksen aikana pystytä juurikaan kontrolloimaan porauksen etenemistä. Niillä ei myöskään päästä kovin hyvään asennustarkkuuteen. DLN yhdessä Saksalaisen ABS Trenschlessin kanssa tarjoaa laadukkaan ratkaisun tähän. ABS kontrolloiduissa auger-porissa käytetään pilottikärkeä, johon on asennettu led-kohdistin. Poran perään asetetaan teodoliitti (kulmanmittauslaite), joka on varustettu kameralla. Se mittaa ja kuvaa poraputkien läpi pilottikärkeä työssään ja siirtää tiedon monitoriin, josta poran käyttäjä voi jatkuvasti seurata kärjen etenemistä ja asentoa sekä tehdä tarvittavat korjausliikkeet.

Pilottikärjen perässä seuraavat auger-terät, jotka poraavat aukon haluttuun kokoon sekä siirtävät ylimääräisen maamassan lähtökaivantoon. Auger-terien jälkeen työnnetään lopulliset putket paikalleen.

Asennusputket voivat olla materiaaliltaan mm. teräksisiä, muovisia tai keraamisia. Niiden pituudet vaihtelevat 1 -12 metrin välillä tarpeen ja käytössä olevan tilan mukaan. Halkaisijat voivat olla jopa 1520 mm. Porauspituudet mahdollisia aina 100 metriin asti.

ABS kontrolloidut auger-porat ovat todella monipuolisia. Ne valmistetaan ja varustellaan asiakkaan tarpeet huomioiden. Poriin on saatavana erikokoisia ja mittaisia runkoja. Voimme tarjota myös kaivorungolla varustetun auger-poran. Porat voidaan toimittaa haluttaessa kuljettajan penkillä ja aidatulla turva-alueella varustettuna. Pilottiporausteriä on yksi- mutta myös kaksitankojärjestelmällä. Tällöin porauksessa voidaan käyttää bentoniittiä porausnesteenä. Auger-terissä on runsaasti vaihtoehtoja, myös ylikokoisina. Pora voidaan varustaa myös DTH ilmavasaralla.

 

Auger-pora

Kontrolloitu kallioporausjärjestelmä

Täysin uusi kontrolloitu kallioporausjärjestelmä mahdollistaa porauksen kallio- sekä kivimaastossa. Tässä järjestelmässä käytetään samoin kuin ABS kontrolloiduissa auger-porissa optista seurantaa porakärjen tarkkailuun. Tällä järjestelmällä päästään erittäin suureen tarkkuuteen kohteen saavuttamiseksi.

Porakärkenä käytetään TriCone terää. Poratangot ovat tuplatankoja, jotka rakentuvat sisä- ja ulkotangoista. Sisätangolla pyöritetään TriCone porakärkeä ja ulkotangon pyörityksellä hallitaan suuntaa ja korjataan sitä tarvittaessa. Järjestelmässä käytetään myös porausnestettä kuten suuntaporauksessakin. Se huuhtelee pora-aukkoa ja jäähdyttää porakärkeä. Radio-ohjattu ohjauspaneeli varmistaa porankäyttäjälle parhaan mahdollisen näkyvyyden.

Pilottiporauksen jälkeen pora-aukko on mahdollista avartaa.

Pumppu- ja sekoitinasemat

Nämä niin kutsutut mikseriasemat ovat porausten kannalta ehdottoman tärkeitä. Ilman hyvää ja oikein suunniteltua porausnesteen käyttöä ja sekoitusta, ei poraus onnistu.

Porausnesteellä on pääosin kolme tavoitetta:

1. Pitää porausaukko auki maanpainetta vastaan.
2. Siirtää ylijäämämaamassa pora-aukosta ulos virtauksen mukana.
3. Toimia liukasteena pilottiporauksen ja takaisivedon aikana.
4. Suojella poratankoja turhalta kulumiselta.

DLN:n toimittamat sekoitin ja pumppuasemat ovat erittäin laadukkaita, nopeita sekä tehokkaita. Kaikissa malleissamme on isot, tehokkaat pumput, korkeat porausnestevolyymit sekä –paineet, joilla nestettä syötetään pora-aukkoon. Tankkien kapasiteetit 2 – 10 m³. Näillä kaikilla on erittäin paljon merkitystä työn onnistumisen sekä kustannusten kannalta.

Mixing_Unit

Porausnesteimurit

Usein porauksessa joudutaan käyttämään suuria määriä porausnesteitä, jotta porausaukko pysyy auki putken asennuksen ajan. Porausaukosta virtaava porausneste ohjataan sitä varten kaivettuun kaivantoon. Työn loppuvaiheessa monet urakoitsijat peittävät kaivannon irtomaalla tyhjentämättä sitä. Tämä voi aiheuttaa myöhemmin turvallisuusongelman alueella liikkuville ihmisille sekä eläimille, mikäli se jätetään luontoon vapaasti.

Bentovacs imureillamme on porausneste erittäin helppo kerätä pois kaivannosta ja työmaa-alueelta. Imureita on saatavissa useita eri malleja joiden keräystankit ovat kapasiteetiltaan 1,5 – 10 m³.

BentoVac-(porausnesteimurit)

Tarvikeosat

Haluamme tarjota järkevän vaihtoehdon myös muun merkkisten suuntaporien käyttäjille. Toimitamme huippulaatuisia ja yhteensopivia tarvikeosia lähes kaikkiin Pohjoismaissa käytössäoleviin suuntaporiin.

Edustamme eurooppalaisia tarvikeosien valmistajia. Toimintafilosofiaamme kuuluu, että toimittamamme tuotteet ovat laadultaan ja toimivuudeltaan alkuperäisosien tasoisia tai parempia, vertailun kestäviä. Toimittamamme osat ja työkalut ovat vain hyvistä materiaaleista valmistettuja sekä Pohjoismaiden olosuhteisiin soveltuvia.

Esitteet

Tästä osiosta voit hankkia lisää teknistä informaatiota. Linkeistä voit tarkastella Suomenkielisenä TERRA yleisesitettä sekä uutisia. Lisäksi voit tilata lisää esitteitä ottamalla yhteyttä meihin.

Yleisesite TERRA News

Englanninkieliset esitteet sekä mallikohtaista tietoa pääset tutkailemaan TERRA:n sivuilta tästä

 

Terra TV

Täältä sinulla on mahdollisuus päästä videoarkistoon. Voit katsella videoilta mallikohtaisesti TERRA:n valmistamia koneita ja laitteita sekä löydät halutessasi niistä runsaasti lisätietoa. Pääset katsomaan videoita tästä linkistä.

                              Terra_Logo

 

Miksi kaivamatonta tekniikkaa

Luontoystävällisyys

Yksi tärkeimmistä syistä kaivamattoman metodin käytölle maanrakennuksessa on luonnon sekä ympäristön suojeleminen tarpeettomalta rasitukselta. Kaivamatonta tekniikkaa voidaan toteuttaa ympäröivän luonnon sekä kiinteistöjen ja taloyhtiöiden kasvillisuuden ja pihojen varjelemiseksi.

Kustannustehokkuus ja nopeus

Erittäin varteenotettava syy on tekniikan alhaisemmat kustannukset suhteessa perinteiseen kaivamalla tapahtuviin asennuksiin verrattuna. Useiden työvaiheiden jäädessä pois, on työskentely nopeampaa sekä kustannustehokkaampaa.

Ympäristöystävällisyys

Kyseessä on oivallinen tapa rakentaa uutta sekä uusia vanhaa maanalaista putkistoa keskellä täyteen rakennettua kaupunki-infraa muun elämän juurikaan häiriintymättä.

 

Ajankohtaista

MaskinExpo15
Ruotsi, Stoxa 
26.-28.5.

Expo sivu

DLN Drill-Line Nordic Oy taas mukana MaskinExpo messuilla.

Osastonumero 944.

Nähtävänä mm. suuntaporat TJ 2808 S ja TJ 3008, augerpora ABS 600, Bentovac trailerilla, pakkosujutuslaite X 300 C sekä myyrät kokoluokissa 55 – 190mm.

Tervetuloa tervehtimään meitä osastollemme

Petri Fri – 26-28.5 DLN Drill-Line Nordic

Herbert Reissnecker – 26-28.5 TERRA Trenchless

Michael Schrewe – 26-27.5 ABS Trenchless

BentoVac

ABS BentoVac kätevästi peräkärryssä.

BentoVac alipainenesteimureita käytetään korkeaviskositeettisten palamattomien nesteiden imurointiin. Ne soveltuvat erinomaisesti mm. loka- ja viemärihuolto-, kiinteistöhuolto- sekä kunnossapitoyritysten tarpeisiin.

Katso täältä esitteestä tarkemmin tekniset tiedot ja mihin kaikkeen voit sitä käyttää.

Soita heti +358 44 975 6446  ja pyydä tarjous.

         

 

Yhteystiedot

Petri Fri
DLN Drill-Line Nordic Oy
Ruosilantie 2
00390 Helsinki

Suomi

+358 44 975 6446

Sweden

+358 44 975 6446

Denmark

+358 44 975 6446

Soita / Ringa